iBank, Corporate Banking Internet
Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:
telefon: +48 84 689 10 06 e-mail: info@bsobsza.pl http://bsobsza.pl
IBank Home Banking 7.48 - Serwer (7.48.3) System I-Bank: 7.48.3